Αποστολή

Η αποστολή του B.C.Lab είναι να αποτελέσει ένα διεθνές κέντρο ερευνητικής, εκπαιδευτικής και συμβουλευτικής αριστείας για την βελτίωση της επιχειρησιακής επικοινωνίας, για πανεπιστημιακούς καθηγητές, φοιτητές, σπουδαστές, επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς και οργανισμούς.  

Στο πλαίσιο αυτό και σε ένα παγκοσμοποιημένο, δυναμικό, πολύπλοκο και αδιάκοπα εξελισσόμενο τεχνολογικά περιβάλλον, οι κυριότεροι στόχοι του εργαστηρίου είναι:

  • Η διεξαγωγή και η προώθηση της έρευνας σε θέματα επιχειρησιακής επικοινωνίας.
  • Η συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα, κέντρα ερευνών και Ινστιτούτα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
  • Η δημοσιοποίηση και η διάχυση των ερευνητικών δραστηριοτήτων και δράσεων των μελών του εργαστηρίου.
  • Η υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του τμήματος.
  • Η υποστήριξη των διδακτορικών φοιτητών του τμήματος στην επιτυχή ολοκλήρωση των διδακτορικών σπουδών τους.
  • Η διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων, συμποσίων και διαλέξεων.
  • Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (π.χ. έρευνες αγοράς, μελέτες) για την επίλυση επιχειρησιακών προβλημάτων επικοινωνίας σε επιχειρηματικούς φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.