Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Το B.C.Lab παρέχει υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου φορέα. Τα μέλη του εργαστηρίου διαθέτουν σημαντική πείρα στον τομέα αυτό, αφού έχουν συνεργαστεί με πλήθος ιδιωτικών και δημοσίων φορέων. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται ενδεικτικά μερικά πρόσφατα έργα.

 • Έρευνα αποτύπωσης εκπαιδευτικών αναγκών για τη ΔΕΗ
 • Έρευνα για την αποτύπωση της επιχειρησιακής κουλτούρας για την ΕΕΤΤ
 • Μελέτη για την επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών στις επιχειρήσεις
 • Έρευνα για την αποτύπωση της επιχειρησιακής κουλτούρας για την Schneider Electric
 • Έρευνα για το positioning ενός ραδιοφωνικού σταθμού
 • Έρευνα για την αποτύπωση της επιχειρησιακής κουλτούρας για την Εθνική Ασφαλιστική
 • Έρευνα Αγοράς για το Klaricid  για λογαριασμό της ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
 • Έρευνα αγοράς για το λανσάρισμα ενός νέου φαρμάκου για την νόσο Alzheimer
 • Έρευνα αγοράς σημείων πώλησης προϊόντων τσιμέντου για την ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΗ ΥΛΙΚΑ
 • Μελέτη προτιμήσεων καταναλωτών για τα πρατήρια καυσίμων
 • Μελέτη διερεύνησης του προσανατολισμού στο μάρκετινγκ για τις λιανικές επιχειρήσεις
 • Έρευνα αγοράς για το δίκτυο και τις υπηρεσίες WIN
 • Ανάπτυξη προγραμμάτων e-training για τον ΟΤΕ
 • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Διοίκηση Λιανεμπορίου» για την εταιρεία ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
 • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Διοικητική Σκέψη Μάρκετινγκ» για την εταιρεία ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
 • Έρευνα - Μελέτη αποτύπωσης της αντιλαμβανόμενης ικανοποίησης από τις παροχόμενες υπηρεσίες του Ομίλου ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ
 • Έρευνα - Μελέτη για τον ανασχεδιασμό συστήματος υποστήριξης πωλήσεων της TOYOTA Hellas
 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη του δικτύου πωλήσεων της TOYOTA Hellas
 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού συστήματος για εκπαίδευση μέσω υπολογιστών (CBT training) για τον ΟΑΕΔ