Υποψήφιοι Διδάκτορες

Τα μέλη του B.C.Lab διεξάγουν πληθώρα σημαντικών ερευνών με άμεσο αντίκτυπο στον ακαδημαϊκό χώρο και πρακτικές προεκτάσεις στον επιχειρησιακό χώρο.

Αυτή τη στιγμή διεξάγονται οι εξής διδακτορικές διατριβές από Υποψήφιους Διδάκτορες του εργαστηρίου, υπό την επίβλεψη μελών ΔΕΠ του εργαστηρίου:

Διδακτορικός Φοιτητής Τίτλος Διατριβής
Ζευκιλή Κωνσταντίνα Εθνικά Στερεότυπα στην Εταιρική Επικοινωνία: Μια γλωσσολογική και διοικητική προσέγγιση
Κοττίκα Ευθυμία Διερεύνηση των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των χαρακτηριστικών του μικρομεσαίου επιχειρηματία, των επιχειρηματικών πρακτικών του και του προσανατολισμού στο μάρκετινγκ της μικρομεσαίας επιχείρησης
Κοττίκας Κωνσταντίνος Στρατηγικές Μάρκετινγκ Ανταπόκρισης στην Αγορά και Διαμόρφωσης της Αγοράς