Υποστήριξη Μαθημάτων

Το προσωπικό του εργαστηρίου προσφέρει υποστηρικτικές υπηρεσίες στα ακόλουθα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα:

 • Διαφήμιση
 • Έρευνα αγοράς
 • Εταιρική Επικοινωνιακή Στρατηγική
 • Τεχνικές Επικοινωνίας
 • Διαπραγματεύσεις
 • Βιομηχανικό (B2B) Μάρκετινγκ
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Μάρκετινγκ]
 • Δημόσιες Σχέσεις
 • Ολοκληρωμένη Επικοινωνιακή Στρατηγική
 • Νέες Τεχνολογίες στη Διαφήμιση
 • Σχεδιασμός Δημιουργικού
 • Εργαλεία Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας
 • Σχεδίαση Διαδραστικών Εφαρμογών
 • Ποσοτικές Μέθοδοι ΙΙ
 • Σχεδίαση Ιστοπέδων
 • Εισαγωγή στην Επικοινωνία
 • Σχεδιασμός δημιουργικού & διαφημιστικών μηνυμάτων
 • Επικοινωνία στην Πράξη
 • Ειδικά Θέματα Εταιρικής Επικοινωνίας (ΕΘΕΕ)
 • Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας