Δημοσιεύσεις σε ΜΜΕ

Τα μέλη του B.C.Lab επιδιώκουν να έχουν σταθερή παρουσία στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (έντυπα και ηλεκτρονικά), ώστε να ενημερώνουν με έγκριτο και αξιόπιστο τρόπο το κοινό για θέματα σχετικά με την επιχειρησιακή επικοινωνία.

Ακολουθεί ενδεικτικός κατάλογος σχετικών άρθρων: