Ερευνητικές Δραστηριότητες

Τα μέλη ΔΕΠ, το μεταδιδακτορικό ερευνητικό προσωπικό και οι υποψήφιοι διδάκτορες του  B.C.Lab εκπονούν υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκές έρευνες και μελέτες. Το εργαστήριο συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εθνικές και ευρωπαϊκές πηγές. Επίσης, το εργαστήριο πραγματοποιεί περιοδικές έρευνες για την αποτύπωση βαρομέτρων / δεικτών για την καταγραφή των τάσεων του κοινού.

Τα αποτελέσματα όλων των παραπάνω δράσεων γίνονται γνωστά είτε με επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, είτε με παρουσιάσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια και φόρα, είτε με δημοσιεύσεις στα έντυπα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας.