Συχνές Ερωτήσεις

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

 • Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ( Ι.Κ.Υ.) χορηγεί κάθε χρόνο υποτροφίες επίδοσης και υποτροφίες - δάνεια ενίσχυσης σε φοιτητές που διακρίθηκαν στις εξετάσεις :
  • εισαγωγής στα Α.Ε.Ι.
  • εξαμηνιαίων μαθημάτων

  Οι Γραμματείες των αντίστοιχων Τμημάτων γνωστοποιούν με ανακοίνωσή τους τα ονόματα των υποψήφιων υποτρόφων και ορίζουν τις προθεσμίες στις οποίες πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά τους.

 • Στο Πανεπιστήμιό μας λειτουργεί το "Ίδρυμα Γεωργίου Χαλκιόπουλου", το οποίο χορηγεί υποτροφίες με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση, σε φοιτητές με περιορισμένους οικονομικούς πόρους. Τον Οκτώβριο κάθε ακαδημαϊκού έτους το Ίδρυμα ανακοινώνει το ύψος της υποτροφίας, καθώς και τον τρόπο και το χρόνο υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων. Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου (http://www.career.aueb.gr).
 • Άλλα βραβεία/υποτροφίες χορηγούνται περιστασιακώς από διάφορα ιδρύματα, οργανισμούς και επιχειρήσεις. Πληροφορίες ανάλογα με την περίπτωση παρέχονται από το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου.
 • Ίδρυμα Ευρωπαϊκών Σπουδών - "Ελευθέριος Βενιζέλος". Σκοπός του Ιδρύματος είναι η προαγωγή της εκπαίδευσης, της έρευνας και της ενημέρωσης επί ευρωπαϊκών θεμάτων. Για την πραγμάτωση αυτού του σκοπού απονέμει υποτροφίες στους φοιτητές του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, οργανώνει σεμινάρια, συνέδρια και διαλέξεις σε ευρωπαϊκά θέματα. Πληροφορίες παρέχονται από το Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

  Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών λειτουργεί από το 1989 Τμήμα Ευρωπαϊκων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Κινητικότητας στο πλαίσιο του οποίου επιτυγχάνεται η διακίνηση πολλών Ελλήνων και αλλοδαπών φοιτητών με στόχο την παρακολούθηση μαθημάτων σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια με εξασφάλιση ακαδημαϊκής αναγνώρισης.

 Οι σημαντικότεροι τομείς δραστηριοποίησης του Τμήματος είναι οι εξής:

 • Κοινοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα
 • Παροχή πληροφοριών και συμβουλών στους φοιτητές σχετικά με τα προγράμματα σπουδών στο εξωτερικό
 • Διατήρηση συνεργασίας και δημιουργία νέων συνεργασιών με ιδρύματα 
  του εξωτερικού.
   

 Πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ / ΕΡΑΣΜΟΣ

Στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος το Πανεπιστήμιό μας συνεργάζεται  με περίπου 160 ευρωπαϊκά ιδρύματα στους τομείς της οικονομικής επιστήμης, των διεθνών και ευρωπαϊκων οικονομικών σπουδών, της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, του μάρκετινγκ, του μάνατζμεντ, της λογιστικής και χρηματοοικονομικής, της πληροφορικής, της στατιστικής και της διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας.
 

 Πρόγραμμα TEMPUS

Στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος TEMPUS το Πανεπιστήμιό μας συνεργάζεται με αρκετά πανεπιστήμια και διακινεί καθηγητές και φοιτητές 
από χώρες της ανατολικής και κεντρικής Ευρώπης και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
 

 Πρόγραμμα LEONARDO DA VINCI

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο πλαίσιο της προώθησης της συνεργασίας με επιχειρήσεις του εξωτερικού συμμετέχει στο κοινοτικό πρόγραμμα LEONARDO DA VINCI και χορηγεί υποτροφίες σε τελειόφοιτους φοιτητές που επιθυμούν να διανύσουν μια περίοδο 3 μηνών εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις, τράπεζες ή οργανισμούς του εξωτερικού.