Διαλέξεις μαθήματος "Στοιχεία Ανάπτυξης Επιχειρησιακών Λύσεων με τη βοήθεια της Πληροφορικής"

Οι διαλέξεις του μαθήματος «Στοιχεία Ανάπτυξης Επιχειρησιακών Λύσεων με τη βοήθεια της Πληροφορικής» για την εβδομάδα 11-15/11/2019 θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Δευτέρα 11/11

Α-Κλ, 5-7, Η/Υ 3 (σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα)

Κο-Ρ, 1-3, Η/Υ 3

Σ-Ω, 3-5, Η/Υ 3

Τετάρτη 13/11

Σ-Ω, 5-7, Η/Υ 3

Παρασκευή 15/11, οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν κανονικά σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.