ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7ου ΕΞΑΜΉΝΟΥ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η διάλεξη του μαθήματος "Διεθνή Χρηματοοικονομική¨τη Δευτέρα 4/12 στις 3-5 στην αίθουσα Α22 αναβάλλεται.

Η αναπλήρωση της θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8/12 1-3 στην αίθουσα Α22