ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε πως η σημερινή διάλεξη του μαθήματος 8ου εξαμήνου "Διαχείριση Κινδύνων" με τον Καθηγητή κύριο Γεωργούτσο

που είναι προγραμματισμένη μεταξύ 1-3 στη Δ23 δε θα πραγματοποιηθεί.