Ανακοίνωση για προσωρινή αίτηση σίτισης πρωτοετών φοιτητών