Ανακοίνωση σχετικά με την εξέταση των μαθημάτων «Στοχαστικές Ανελίξεις με Εφαρμογές σε Αγορές Παραγώγων» και «Προχωρημένη Οικονομετρία»

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ότι με απόφαση της 1ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος (15-9-2021), οι εξετάσεις των μαθημάτων «Στοχαστικές Ανελίξεις με Εφαρμογές σε Αγορές Παραγώγων» (1-10-2021) και «Προχωρημένη Οικονομετρία» (7-10-2021) στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2021 αναβάλλονται.