ΕΝΑΡΞΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 8ου εξαμήνου