Ενδιάμεση γραπτή εξέταση στο μάθημα "Μακροοικονομική"

Στα πλαίσια του μαθήματος 4ου εξαμήνου της Μακροοικονομικής θα διεξαχθεί ΠΡΟΟΔΟΣ τη Παρασκευή 21/5/2021 και ώρα 5-7 μμ., μέσω της πλατφόρμας e-class του ΟΠΑ.

Η συμμετοχή στη ΠΡΟΟΔΟ είναι προαιρετική.

Η εξέταση θα αποτελείται από ένα αριθμό ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών. Αποτυχία στη ΠΡΟΟΔΟ (βαθμός κάτω από 5) δεν θα προσμετράται στη τελική αξιολόγηση (βαθμολογία) της εξεταστικής του Ιουνίου & Σεπτεμβρίου 2021. Επιτυχία στη ΠΡΟΟΔΟ (βαθμός 5 και πάνω) θα ληφθεί υπόψη για τη τελική αξιολόγηση προαυξάνοντας το βαθμό της εξεταστικής  Ιουνίου & Σεπτεμβρίου 2021 κατά (0,20 χ βαθμός ΠΡΟΟΔΟΥ).

Η ύλη για τη ΠΡΟΟΔΟ αποτελείται από τα κεφάλαια 2,3, 4 (+4Α) , 5 και 7 του βιβλίου των Abel , Bernanke & Croushore "ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ"."