Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Εαρινού Εξαμήνου Ακ. Έτους 2023 – 2024.