ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2022_2023 & ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Καλημέρα σας,

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως στα χρήσιμα έντυπα στην ιστοσελίδα του τμήματος σας έχουν αναρτηθεί:

Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών 2022_2022 καθώς και οι μεταβατικές διατάξεις. Τα δύο αυτά αρχεία  επισυνάπτονται

και στην ανακοίνωση μας.