Προκήρυξη αιτήσεων ακ. έτους 2022-2023 για το ΔΠΜΣ στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση