Προκήρυξη μίας (1) θέσης εντεταλμένου διδάσκοντος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.