ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Τη Δευτέρα 13/5/2024 και ώρα 3-5 μμ, θα διεξαχθεί πρόοδος στο μάθημα "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ" μέσω του εργαλείου ΑΣΚΗΣΕΙΣ στο e-class του μαθήματος.

Η εξεταστέα ύλη αποτελείται από τα κεφάλαια, 8,9,12 & 15 του βιβλίου «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΤΣΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ» των A. Sauders, M. Cornett & O. Erhemjamts, 2η εκ., και τις σημειώσεις LECTURES A, B & C στο υλικό του μαθήματος στο e-class.

Η πρόοδος είναι προαιρετική και θα προσμετρηθεί (10% χ βαθμό της προόδου) στη επίδοση της τελικής εξέτασης Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου 2024.