ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Την Παρασκευή 17/5/2024 και ώρα 5-7 μμ, θα διεξαχθεί πρόοδος στο μάθημα "ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ" μέσω του εργαλείου ΑΣΚΗΣΕΙΣ στο e-class του μαθήματος.

Η εξεταστέα ύλη αποτελείται από τα κεφάλαια, 2,3,4,5,7, & 9, του βιβλίου «ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» των A. Abel, B. Bernanke & D. Croushore, 3η εκ.

Η πρόοδος είναι προαιρετική και θα προσμετρηθεί (10% χ βαθμό της προόδου) στη επίδοση της τελικής εξέτασης Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου 2024.