ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ERASMUS