ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ανακοινώνεται ότι η υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22/10/2021, στη 1 μ.μ. στο αμφιθέατρο Αντωνιάδου.