ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στα πλαίσια του μαθήματος Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Παραγώγων, θα πραγματοποιηθούν φροντιστηριακά μαθήματα ως εξής: 

Παρασκευή 10/4, 17:00 - 19:00 

Πέμπτη 7/5, 15:00 - 17:00 

Πέμπτη 21/5, 15:00 - 17:00 

Πέμπτη 28/5, 15:00 - 17:00 

Ο σύνδεσμος για τα φροντιστηριακά μαθήματα είναι: https://meet.lync.com/auebgr-aueb/stm/DZ220L5I