5 Διδακτορικοί φοιτητές του Τμήματος ΛΟΧΡΗ μεταξύ των υποτρόφων του ΙΚΥ

Δελτίο Τύπου

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ανακοινώνει ότι πέντε (5) διδακτορικοί φοιτητές του πέτυχαν στο διαγωνισμό του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για χορήγηση υποτροφιών στο πλαίσιο της πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» - 2ος Κύκλος.  Οι υποτροφίες αφορούσαν σε πρόταση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στον επιστημονικό κλάδο«Οικονομικές και Νομικές Επιστήμες» του επιστημονικού τομέα «Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών  Επιστημών».

Οι υπότροφοι είναι οι εξής: