Διοργάνωση Ημερίδας από το B.C.Lab

Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2012, 09:00-14:30
Ξενοδοχείο Radisson Blu Park Hotel, Λ. Αλεξάνδρας 10, Αθήνα

Η Ημερίδα διοργανώνεται από το Εργαστήριο Επιχειρησιακής Επικοινωνίας (Business Communication Laboratory) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με την υποστήριξη του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, στο πλαίσιο της παρουσίασης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου “Regional Policies for Responsible Development: Evaluation of CSR and Economic Performance in the MED Area (Responsible MED)”. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του Προγράμματος MED (MED Programme).

Στόχος της Ημερίδας είναι η εξέταση της συμβολής της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην ανταγωνιστικότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων καθώς και του ρόλου της πολιτείας, των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και των φορέων που εκπροσωπούν τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Η συμμετοχή στην Ημερίδα είναι χωρίς χρέωση. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση συμμετοχής, καθώς θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας 150 ατόμων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Χρήστο Τσανό (xtsanos@aueb.gr, 210-8203674).

Ελένη Αποσπόρη, Ph.D.
Επίκουρη Καθηγήτρια
Επιστημονική Υπεύθυνη έργου Responsible MED για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αίτηση συμμετοχής

Πρόγραμμα Ημερίδας