Αιτήσεις συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2021-2022

Ανακοινώνεται ότι οι όσοι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και οι κάτοχοι πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, επιθυμούν να συμμετάσχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ακαδ. έτους 2021-2022, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος ή να την στείλουν ηλεκτρονικά (accfin@aueb.gr) 1-15 Νοεμβρίου 2021, συνυποβάλλοντας τα εξής:

  • Αντίγραφο Πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία
  • Φωτοτυπία ταυτότητας/διαβατηρίου
  • Βεβαίωση ισοτιμίας τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής, ή από ΙΤΕ στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών Τ.Ε.Ι ή Ανωτέρας Σχολής της αλλοδαπής

Η Γραμματεία δέχεται το κοινό:

Δευτέρα 12-2

Τετάρτη 12-2

Παρασκευή 11-1