ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται  ότι  η  Συνέλευση  του  Τμήματος  Λογιστικής  και  Χρηματοοικονομικής  της  Σχολής  Διοίκησης  Επιχειρήσεων  του  Οικονομικού  Πανεπιστημίου  Αθηνών  αποφάσισε  κατά  την  14η /16‐06‐2022  συνεδρία  της,  την  προκήρυξη  θέσεων  Υποψηφίων  Διδακτόρων  πλήρους φοίτησης στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.