Νέα πιστοποίηση του ΠΜΣ από το ACCA για την πενταετία 2019-2023

Το ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική επαναπιστοποιήθηκε από το διεθνή επαγγελματικό οργανισμό ACCA για ακόμα πέντε χρόνια και χορηγεί σε όλους τους αποφοίτους του από 1/1/2019 και έπειτα, έως και εννέα απαλλαγές, ανάλογα με τα μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση https://www.accaglobal.com/pk/en/help/exemptions-calculator.html