Πρόσκληση συμμετοχής φοιτητών: ATHEX Innovation | Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών & Κέντρο ACEin ΟΠΑ