ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΧΡΗ

Δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο την προκήρυξη νέων θέσεων για το Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής https://www.aueb.gr/el/news_archive/18