Ψήφισμα συμπαράτασης στον Πρύτανη μελών ΔΕΠ Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής