Εκδήλωση Καλωσορίσματος Πρωτοετών

Την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016 και ώρες 13:00-15:00 πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου η ετήσια εκδήλωση καλωσορίσματος των πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος, ακριβώς μετά από την Τελετή Υποδοχής των Πρωτοετών Φοιτητών από τις Πρυτανικές Αρχές.

Το Πρόγραμμα της εκδήλωσης ήταν το ακόλουθο:

  1. Καλωσόρισμα και Παρουσίαση του Τμήματος από τον Πρόεδρο Καθηγητή κ. Γεώργιο Γιαγλή
  2. Παρουσίαση των μαθημάτων του 1ου εξαμήνου από τους αντίστοιχους διδάσκοντες
  3. Παρουσίαση του Εργαστηρίου Πληροφορικής (Αν. Καθ. Π. Λουρίδας)
  4. Παρουσίαση Πύλης Μαθημάτων Eduportal Reloaded (Αν. Καθ. Α. Πουλυμενάκου)
  5. Παρουσίαση Γραμματείας (Χ. Σακελλαρίου)
  6. Παρουσίαση του Γραφείου Διασύνδεσης του ΟΠΑ (Β. Κούκης)
  7. Παρουσίαση του Συλλόγου Αποφοίτων ΔΕΤ- DMST Alumni
  8. Παρουσίαση φοιτητών/ πρωτοβουλιών/οργανισμών
  9. Απονομή τιμητικών επαίνων-βραβεύσεις εργασιών