Υποψήφιοι Φοιτητές

Στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, επιλέγεις:

Σπουδές με επαγγελματικές προοπτικές  και άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας Σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που ανανεώνεται ακολουθώντας τις τάσεις της αγοράς.
Τμήμα με διεθνώς αναγνωρισμένη ερευνητική δραστηριότητα και αριστεία στη διδασκαλία Πλούσια σε εμπειρίες φοιτητική ζωή στο Τμήμα.