Ανακοίνωση: Λειτουργία Γραμματείας 2 - 24 Αυγούστου 2021

Η Γραμματεία Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Δ.Ε.Ο.Σ. θα παραμείνει κλειστή μεταξύ 2 - 24 Αυγούστου 2021.