Η καθηγήτρια του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Φοίβη Κουντούρη εξελέγη Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Οικονομικών του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων

Η καθηγήτρια του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Φοίβη Κουντούρη εξελέγη Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Οικονομικών του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων (EAERE – European Association of Environmental and Resource Economists).

Ο EAERE είναι Επιστημονικός Οργανισμός Οικονομολόγων Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. Ιδρύθηκε το 1990 με περισσότερα από 1200 μέλη (ερευνητικούς οργανισμούς, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, διεθνείς οργανισμούς, δημόσιους φορείς έως κόσμο επιχειρήσεων) σε πάνω από 60 χώρες εντός και εκτός Ευρώπης. Η συμμετοχή στο Οργανισμό είναι ανοιχτή και σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατ’ επάγγελμα, εκπαίδευση ή ιδιότητα εμπλέκονται στις επιστήμες περιβάλλοντος, κλίματος και φυσικών πόρων, καθώς και σε οργανισμούς που λειτουργούν σε τομείς σχετικούς με τους στόχους του Οργανισμού.