Πάραταση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το ακαδ. έτος 2021-2022 έως 29 Αυγούστου 2021

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές για το ακαδ. έτος  2021-2022, παρατείνεται έως την Κυριακή 29-08-2021.

Κατά τα λοιπά ισχύει η δημοσιευμένη Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων.