Ανακοίνωση: Λειτουργία Γραμματείας 18 - 26 Απριλίου 2022

Η Γραμματεία Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Δ.Ε.Ο.Σ. θα παραμείνει κλειστή μεταξύ 18 - 26 Απριλίου 2022.