Ανακοίνωση: Λειτουργία Γραμματείας 5 - 21 Αυγούστου 2022

Η Γραμματεία Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Δ.Ε.Ο.Σ. θα παραμείνει κλειστή μεταξύ 5 - 21 Αυγούστου 2022.