Προκήρυξη Εκλογών Για Την Ανάδειξη Εκπροσώπων Των Φοιτητών/Φοιτητριών 1ου, 2ου Και 3ου Κύκλου Σπουδών Στη Συνέλευση Του Τμήματος ΔΕΟΣ