Συνέντευξη του Καθηγητή Αστέρη Πλιάκου στο Energypress

Συνέντευξη του Καθηγητή Αστέρη Πλιάκου
στο Energypress


➣ Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα;  

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές έχει ως αντικείμενο την επιστημονική κατάρτιση και την εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων των φοιτητών σε επίκαιρα οικονομικά, πολιτικά και νομικά θέματα που χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες ενεργειακές αγορές στο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ο συνδυασμός διεπιστημονικής κατάρτισης και πρακτικής εμπειρίας για την ανάλυση, σχεδιασμό και διοίκηση της επιχειρηματικής δράσης στους κλάδους της ενέργειας, έτσι όπως αυτοί διαμορφώνονται, εξελίσσονται και λειτουργούν στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο.

Καταγράφεται σήμερα μια συνεχής αυξανόμενη ζήτηση αποφοίτων ιδίως οικονομικών και νομικών επιστημών με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στις ενεργειακές αγορές, οι οποίες καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα διαρκώς θεσμικά και ρυθμιστικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον, τόσο ευρωπαϊκά όσο και παγκόσμια.

Το Πρόγραμμα παρέχει στους φοιτητές τις απαιτούμενες θεμελιώδεις οικονομικές και νομικές γνώσεις και την ικανότητα εφαρμογής τους, τόσο στη λειτουργία των επιχειρήσεων στο διεθνοποιημένο περιβάλλον, όσο και σε επίπεδο  οικονομικού σχεδιασμού στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


➣ Σε ποιους απευθύνεται και ποια είναι η δομή του; 

Το Π.Μ.Σ. Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές απευθύνεται σε ένα μεγάλο εύρος υποψηφίων, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με διαφορετικό επιστημονικό υπόβαθρο.
Ενδεικτικά αναφέρουμε αποφοίτους Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικών Σπουδών, Πολιτικών και Νομικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών,  Δημόσιας Διοίκησης και Πολιτικής, Θετικών, Κοινωνικών και Τεχνολογικών επιστημών, κ.ά., που έχουν επιστημονικό ή επαγγελματικό ενδιαφέρον σε θέματα ενεργειακών αγορών.

Το Πρόγραμμα διαιρείται σε δύο επιμέρους προγράμματα, ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο ολοκλήρωσης των σπουδών. Έτσι, σε όσους αποφοίτους επιθυμούν να ολοκληρώσουν ταχύρρυθμα το κύκλο σπουδών τους, προσφέρεται το Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης (12 μήνες), ενώ για τα  στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα,  λόγω των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων, προσφέρεται το Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης (24 μήνες).

Αναφορικά με τη δομή του προγράμματος, τα μαθήματα κατανέμονται σε τρεις διδακτικές περιόδους εντός του ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές  απαιτείται:

          ○ Υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δέκα (10) μαθήματα.

          ○ Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και επιτυχής εξέταση σε αυτή.

Η διδασκαλία και οι εξετάσεις των μαθημάτων, καθώς και η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας γίνονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι 75 Π.Μ.


➣ Γιατί κάποιος να επιλέξει το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα;

Το Π.Μ.Σ. Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές συνδυάζει αρμονικά δύο επιστημονικούς κλάδους, τη νομική και οικονομική επιστήμη, άκρως απαραίτητους για την κατανόηση των υπό εξέλιξη ενεργειακών αγορών. Η ενεργειακή μετάβαση που υπαγορεύεται από την κλιματική αλλαγή, σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως και κατ’ επέκταση η έντονη κανονιστική παραγωγή που παρατηρείται, τόσο στο διεθνές πλαίσιο, όσο και ιδίως στο πλαίσιο της κοινής ενεργειακής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προϋποθέτουν και συνεπάγονται την κατοχή των εργαλείων που προσφέρουν οι δύο αυτές επιστήμες.

 Οι φοιτητές του ΠΜΣ διδάσκονται σύγχρονα και ειδικά νομικά και οικονομικά μαθήματα, εκπαιδεύονται με σύγχρονες τεχνικές μεθόδους και αποκτούν τις κατάλληλες  θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες, έτσι ώστε να στελεχώσουν επιχειρήσεις και οργανισμούς, είτε στο εθνικό πλαίσιο, είτε σε άλλα κράτη και σε διεθνείς θέσεις. Οι Καθηγητές του προγράμματος πέραν των εξαιρετικών σπουδών τους έχουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος που διδάσκουν.

Επίσης, στο πλαίσιο διασύνδεσης της θεωρίας με την πράξη, το ΠΜΣ διοργανώνει επιστημονικές εκδηλώσεις, ημερίδες και συνέδρια, στα οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι της Πολιτείας, των ανεξάρτητων αρχών και των επιχειρήσεων.

Για παράδειγμα, πρόσφατα, με αφορμή τη γιορτή για την ημέρα της Ευρώπης (09.05.2023), το ΠΜΣ διοργάνωσε μια πρωτότυπη επιστημονική εκδήλωση, με τίτλο «Ενεργειακή Μετάβαση - Κλιματική Αλλαγή | Ένα συνέδριο από τους φοιτητές για τους φοιτητές», στην οποία οι φοιτητές του ΠΜΣ με εισηγήσεις τους ανέδειξαν τα επιτεύγματα της κοινής ενεργειακής αγορά της ΕΕ, όπως και τα μειονεκτήματά της, με ειδική αναφορά στην ελληνική ενεργειακή αγορά, απευθυνόμενοι μάλιστα όχι μόνο στο πυκνό ακροατήριο των φοιτητών που παρακολουθούσαν, αλλά και στους παριστάμενους εκπροσώπους του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας και του «Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ)». Στο συνέδριο αυτό, εξετάστηκαν όλα τα κρίσιμα ενεργειακή θέματα, όπως είναι  η ενεργειακή μετάβαση, η κλιματική κρίση, ο κρίσιμος ρόλος των ΑΠΕ στην ενεργειακή μετάβαση και ο ρόλος του Χρηματιστηρίου Ενέργειας στην ενεργειακή μετάβαση και στην αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας.

Παράλληλα, το ΠΜΣ οργανώνει  εκπαιδευτικές εκδρομές, άκρως αποκαλυπτικές του διακυβεύματος της ενεργειακής μετάβασης και των επιπτώσεών της, όπως αυτή του Απριλίου του 2023, στην Πτολεμαΐδα,  όπου βρίσκεται συγκεντρωμένο το μεγαλύτερο λιγνιτικό κοίτασμα της Χώρας μας. Οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά την πολυσύνθετη λειτουργία της ενεργειακής καρδιάς της Ελλάδας και όχι μόνο, σε μια πρωτόγνωρη εποχή για την Ελλάδα αλλά και για όλη την ανθρωπότητα, όπου το πέρασμα από τα ορυκτά καύσιμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θέτει κρίσιμα και πολυδιάστατα θέματα.


➣ Τι προοπτικές απασχόλησης υπάρχουν για τους αποφοίτους του προγράμματος; 

Από τη μέχρι σήμερα πορεία του ΠΜΣ, το οποίο εισέρχεται στο πέμπτο έτος λειτουργίας του, έχει γίνει φανερή η μεγάλη χρησιμότητά του, έτσι όπως αποδεικνύεται από τις πολλές θέσεις ευθύνης που καταλαμβάνουν οι απόφοιτοί του. Προσωπικά έχω δώσει πολλές συστατικές επιστολές, όπως και οι συνάδελφοι μου στο Πρόγραμμα, υποστηρίζοντας την υποψηφιότητα των αποφοίτων μας, με αίσια έκβαση. Αυτό οφείλεται στις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν από τη φοίτησή τους στο Πρόγραμμα, όπως επίσης και από τη δυναμική ανάπτυξη του ενεργειακού κλάδου, η οποία συνεπάγεται τη στελέχωση των επιχειρήσεων με εξειδικευμένα στελέχη. Με δεδομένο την αλματώδη ανάπτυξη των «πράσινων επενδύσεων», οι προσφερόμενες θέσεις απασχόλησης θα αυξάνονται διαρκώς, προσφέροντας ευκαιρίες σε νέους επιστήμονες με ειδικές γνώσεις, όπως αυτές του ΜΠΣ.


➣ Προβλέπονται υποτροφίες ή βραβεία αριστείας στους φοιτητές;

Το ΠΜΣ προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών στους  φοιτητές, μετά από έγκριση της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος και σύμφωνα με τα ισχύοντα ακαδημαϊκά κριτήρια αριστείας. Επιπλέον, το ΠΜΣ έχει εξασφαλίσει σημαντικές συνεργασίες με τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ καθώς και την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ στο πλαίσιο των δράσεων τους για την υποστήριξη της Νέας Γενιάς, καθώς και την ενίσχυση της Εκπαιδευτικής και Ακαδημαϊκής Κοινότητας.


➣ Μπορείτε να μας αναφέρετε έναν από τους επόμενους στόχους που έχετε θέσει στο πλαίσιο του προγράμματος; 

Να προετοιμάσει τους φοιτητές  για διεθνή σταδιοδρομία, προσφέροντας τα μαθήματα στην αγγλική γλώσσα, και  να αναπτύξει υπερεθνικές μορφές συνεργασίας με ακαδημαϊκά ιδρύματα, ιδίως της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης.


➣ Πώς αξιολογούν οι φοιτητές σας την εμπειρία τους από την παρακολούθηση του προγράμματος;

Σχετικά με την εμπειρία τους στο πρόγραμμα, οι φοιτητές μας ενδεικτικά αναφέρουν:

          «Κατά την εκτίμησή μου, κάποιος ενδιαφερόμενος θα επέλεγε το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών για να λάβει μία ιδιαίτερα καλή γνώση του Δικαίου της ΕΕ και γενικότερα του ισχύοντος νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο σε σχέση με το Δίκαιο της Ενέργειας, το Δίκαιο του Περιβάλλοντος αλλά και σε θέματα που αφορούν το μείζον ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον, μέσω του προγράμματος, δίνεται η δυνατότητα στους έχοντες και μη υπόβαθρο οικονομικών γνώσεων να λάβουν μία εξίσου καλή με την προαναφερθείσα γνώση των οικονομικών γενικότερα, και ειδικότερα των οικονομικών της ενέργειας. Πρόκειται κατά τη γνώμη μου για έναν επιτυχημένο συγκερασμό των οικονομικών και των νομικών της ενέργειας, με την ταυτόχρονη ένταξη αυτών στη σύγχρονη πραγματικότητα των αγορών. Η εμπειρία μου από την παρακολούθηση του προγράμματος χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και θετική».

          Ιωάννης Αγγελόπουλος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής στα Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές


          «Το μεταπτυχιακό αυτό είναι ένα νέο, σύγχρονο και καινοτόμο πρόγραμμα, το οποίο προσφέρει όλα τα εφόδια και τις δεξιότητες που χρειάζεται ένας επαγγελματίας ώστε να μπορεί να απασχοληθεί στον τομέα των ενεργειακών αγορών. Το επίπεδο των σπουδών είναι πολύ υψηλό και ακολουθεί τις νέες τάσεις της αγοράς. Η εμπειρία και η εξειδίκευση των καθηγητών και των εισηγητών είναι πολύ σημαντική για τους φοιτητές που παρακολουθούν το πρόγραμμα αυτό. Ο τομέας της ενέργειας είναι πολύ σημαντικός για την εποχή μας και το πρόγραμμα αυτό έρχεται να καλύψει τις ανάγκες αυτές. Η παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος αποτελεί για εμένα πολύ σημαντική εμπειρία. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την ποιότητα των μαθημάτων, από την εξειδίκευση και τεχνογνωσία των εισηγητών καθώς και από τις υπηρεσίες που προσφέρει το πρόγραμμα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό που το πρόγραμμα αυτό καλύπτει σημαντικά θέματα της Ελληνικής αλλά και της Παγκόσμιας Ενεργειακής Αγοράς».

          Γιώργος Καραμπάτος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής στα Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές


Συνέντευξη του Διευθυντή του ΠΜΣ Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές, Καθηγητή Αστέρη Πλιάκου (energypress.gr)