6ο Ετήσιο Συνέδριο Βιωσιμότητας του Economist | «The Sixth Sustainability Summit for south-east Europe and the Mediterranean»

«The Sixth Sustainability Summit for south-east Europe and the Mediterranean»

Το ΠΜΣ «Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές» εξασφάλισε σε 15 μεταπτυχιακούς φοιτητές τη δια ζώσης παρακολούθηση του 6ου Ετήσιου Συνεδρίου Βιωσιμότητας του Economist με τίτλο «The Sixth Sustainability Summit for south-east Europe and the Mediterranean», που πραγματοποιήθηκε στις 30 Νοεμβρίου & 1 Δεκεμβρίου 2022.

Οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ως καλεσμένοι το διεθνές συνέδριο και να ακούσουν διακεκριμένους ομιλητές στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης.