Τελετές Ορκωμοσίας | Σειρά 2019

ΤΕΛΕΤΕΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ | ΣΕΙΡΑ 2019

Με πολύ χαρά και ιδιαίτερη συγκίνηση τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές, στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις και στα Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Σπουδές του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών πραγματοποίησαν τις Τελετές Ορκωμοσίας των αποφοίτων πλήρους και μερικής φοίτησης της σειράς του 2019 και την Καθομολόγηση των Διδακτόρων.

Τις Τελετές προσφώνησαν ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, Καθηγητής Βασίλης Βασδέκης και ο Αντιπρύτανης Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης, Καθηγητής Βασίλης Παπαδάκης, ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, Καθηγητής Θωμάς Μούτος, ο Πρόεδρος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Καθηγητής Γεώργιος Οικονομίδης και οι διευθυντές των ΠΜΣ, Καθηγητής Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτου, Αναπληρωτής Καθηγητής Σπύρος Μπλαβούκος και Καθηγητής Γεώργιος Καρύδης.

Συγχαρητήρια σε όλους τους αποφοίτους!