Κοπή Πίττας Υποψηφίων Διδακτόρων, Εργαστήριο Μάρκετινγκ, A.La.R.M., Φεβρ. 2016

Κοπή πίτας των υποψηφίων διδακτόρων του τμήματος με την Πρόεδρο, αναπλ. καθηγήτρια κα Φ. Κοκκινάκη και τον επικ. καθηγητή Π. Αργουσλίδη.