Εκδήλωση με θέμα τα "Ψηφιακά Δικαιώματα", Αμφ. Αντωνιάδου 16/3/2016.

Το τμήμα διοργάνωσε εκδήλωση σε συνεργασία με την ΕΚΠΟΙΖΩ.
Περισσότερα