Επίσκεψη των πρωτοετών φοιτητών

Επίσκεψη των πρωτοετών φοιτητών στην PepsiCo Tasty (αριστερά) και ομάδα φοιτητών Erasmus στo ΕΜ Strasburg Business School (δεξιά), Δεκ. 2015.