Τελετή Ορκωμοσίας Αποφοίτων, 01/6/2016

Ορκωμοσία πτυχιούχων της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2016.