Κανονισμός Σπουδών

Ο Κανονισμός Σπουδών του ΔΠΜΣ Οικονομική Επιστήμη είναι διαθέσιμος εδώ αλλά αναμένεται σύντομα να επικαιροποιηθεί, κυρίως ως προς την παρ. 1 του άρθρου 7, τις παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 8, την παρ.2 του άρθρου 11, σύμφωνα με την πρόσφατη Τροποποίηση της πράξης ίδρυσης του Προγράμματος