Συχνές Ερωτήσεις

Το Πρόγραμμα προσφέρεται και με τη μορφή μερικής φοίτησης;

Όχι. Το Πρόγραμμα είναι αποκλειστικά πλήρους φοίτησης. Τα μαθήματα είναι σχεδόν καθημερινά και διεξάγονται μεταξύ των ωρών 9πμ-6μμ (τουλάχιστον ένα τρίωρο την ημέρα).

Πού διεξάγονται τα μαθήματα;

Τα μαθήματα διεξάγονται στο Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας του ΟΠΑ, στη διεύθυνση Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33 στην Κυψέλη.

Πότε ξεκινούν τα μαθήματα;

Tα μαθήματα ξεκινούν συνήθως τη δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους, ενώ προηγείται μία περίοδος δύο εβδομάδων (συνήθως τελευταίο δεκαπενθήμερο Σεπτεμβρίου) όπου πραγματοποιούνται τα προπαρασκευαστικά μαθήματα.

Είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση των μαθημάτων;

Ναι, η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και υπάρχει μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός απουσιών ανά μάθημα (4 απουσίες ανά μάθημα).  Εξαίρεση αποτελούν τα προπαρασκευαστικά μαθήματα, των οποίων η παρακολούθηση δεν είναι υποχρεωτική, αλλά, παρόλα αυτά, συστήνεται ισχυρά η παρακολούθησή τους.

Μπορώ να παρακολουθήσω τα μαθήματα εξ αποστάσεως;

H παρακολούθηση των μαθημάτων πραγματοποιείται διά ζώσης.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές λαμβάνουν δωρεάν συγγράμματα;

Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές δεν παρέχονται δωρεάν διδακτικά βιβλία και άλλα συγγράμματα. Με την εγγραφή τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, όμως, έχουν πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ που λειτουργεί στον 1ο και 2ο όροφο του κεντρικού κτηρίου του Πανεπιστημίου στην οδό Πατησίων 76.

Πότε διεξάγονται οι εξετάσεις;

 Οι εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου διεξάγονται τέλη Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου και οι εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου αρχές Ιουνίου με αρχές Ιουλίου. Επαναληπτικές εξετάσεις διεξάγονται τον Σεπτέμβριο.

Τι συμβαίνει αν δεν προσέλθω σε μία εξέταση;

Σε περίπτωση μη προσέλευσης στην εξέταση ενός μαθήματος, ο φοιτητής χάνει την εξεταστική περίοδο και θεωρείται αποτυχών στο μάθημα. Μόνο στην περίπτωση που η μη προσέλευση οφείλεται σε έκτακτο περιστατικό υγείας, και αφού προσκομίσει σχετικό δικαιολογητικό από δημόσιο νοσοκομείο εντός δύο ημερών από την ημερομηνία της εξέτασης, είναι δυνατό να επανεξεταστεί, εφόσον το επιθυμεί, μέσα στην τρεχουσα εξεταστική περίοδο, και εφόσον το επιτρέψει ο διδάσκων.

Σε μέχρι πόσα μαθήματα μπορώ να αποτύχω;

Επιτρέπεται αποτυχία σε μέχρι δύο μαθήματα σωρευτικά (δηλαδή από το σύνολο των μαθημάτων του προγράμματος). 

Μπορώ να αντικαταστήσω/επανεξεταστώ σε ένα μάθημα στο οποίο έχω πάρει προβιβάσιμο βαθμό, αλλά όχι ικανοποιητικό για εμένα;

Όχι, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. 

Μπορώ να βάλω ρήτρα σε ένα μάθημα;

Όχι, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. 

Πότε επιλέγουμε μαθήματα επιλογής;

Η επιλογή των μαθημάτων επιλογής β' εξαμήνου γίνεται προς το τέλος του α΄ εξαμήνου (τον Ιανουάριο), κατόπιν σχετικής ειδοποίησης των φοιτητών από τη γραμματεία του προγράμματος.

Πότε επιλέγουμε θέμα διπλωματικής εργασίας;

Η επιλογή θέματος διπλωματικής εργασίας γίνεται τον Μάιο, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης των φοιτητών από τη γραμματεία του προγράμματος με παράλληλη διανομή πίνακα ερευνητικών ενδιαφερόντων των μελών ΔΕΠ.

Χρειάζεται να βρίσκομαι στην Αθήνα κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας;

Όχι, δεν χρειάζεται

Μπορώ να κάνω πρακτική άσκηση;

Παρόλο που δεν προβλέπεται πρακτική άσκηση, ως προϋπόθεση ολοκλήρωσης του μεταπτυχιακού προγράμματος, αν βρεθεί φορέας απασχόλησης, αυτός γνωστοποιείται στους φοιτητές προκειμένου να ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία (σε αυτή την περίπτωση η πρακτική άσκηση εντάσσεται στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος και αναγράφεται στο παράρτημα διπλώματος). Σε περίπτωση που φοιτητής με δική του πρωτοβουλία αποφασίσει να κάνει πρακτική και βρει φορέα απασχόλησης, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα μπορεί να του χορηγήσει πιστοποιητικό σπουδών για να το καταθέσει στον φορέα, ως αποδεικτικό της φοιτητικής του ιδιότητας, εφόσον απαιτείται, αλλα σε αυτή την περίπτωση η πρακτική άσκηση δεν εντάσσεται στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος και δεν αναγράφεται στο παράρτημα διπλώματος.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται δωρεάν σίτιση;

Ναι, δικαιούνται. Στο κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου λειτουργεί το εστιατόριο της Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ, όπου μπορούν να σιτίζονται όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, είτε δωρεάν είτε καταβάλλοντας ένα μικρό αντίτιμο. Η Φοιτητική Λέσχη φροντίζει για τη δωρεάν σίτιση των φοιτητών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι αιτήσεις γίνονται στη Γραμματεία της Φοιτητικής Λέσχης, συνήθως στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της (https://lesxi.aueb.gr/).