2ος ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 21-29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

Το Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη (MSc in Economics) ανακοινώνει την έναρξη 2ου κύκλου υποβολής αιτήσεων, για εισαγωγή στο ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, από τη Δευτέρα 21 Αυγούστου έως και την Τρίτη 29 Αυγούστου 2023. Κατά τα λοιπά ισχύει η δημοσιευμένη Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων.