Καριέρα

Απόφοιτοι του προγράμματος:

  •  απασχολούνται σε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, όπως Τράπεζα της Ελλάδος, Υπουργείο Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Ελληνική Στατιστική Αρχή, Eθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ΚΕΠΕ, ΙΟΒΕ, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κ.ά.

ή

  • συνεχίζουν για διδακτορικές σπουδές σε διεθνώς αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια, όπως Yale, MIT, Princeton, UCLA, Oxford, LSE UK, Harvard, Cambridge, Michigan, Bocconi, Groningen, Manheim, Stockholm κ.ά. για να στελεχώσουν αργότερα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα (όπως University of Chicago, Birmingham Business School, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΟΠΑ, κ.α.).